Seks av de 12 største kjøpesentrene i Norge har enten nedgang eller nullvekst i omsetningen 1. halvår sammenlignet med 1. halvår i 2010. Steinkjer og Magneten Kjøpesenter i Levanger har hatt en omsetningsvekst på henholdsvis 6,5 og 7 prosent i 1. halvår i år. Begge sentrene har samme antall butikker i første halvår i år som i fjor. Ved Magneten var mai sensasjonell med 17 % økning sammenlignet med 2010, melder T-A. Torgkvartalet i Stjørdal omsatte for 246 millioner kroner i første halvår, altså 1% mer enn de seks første månedene i 2010. Da omsatte senteret for 244,3 millioner kroner.

– Sett i sammenheng med at det er kommet et nytt kjøpesenter i Malvik er vi fornøyd med at vi matcher fjorårstallene og endog har en liten økning. Også Hellsenteret har begynt å røre med seg med noen nye aktører. Alt i alt er vi derfor fornøyd. Detaljhandelen i Norge har liten vekst for tiden, og vi må bare innse at vi er en del av Norge, sier Dønjar til T-A.