Rapport anbefaler seks kommuner å utsette avgjørelse om det omstridte prosjektet

foto