Varslet om havarert båt - viste seg å være noe helt annet