Hjemmefest gikk over styr: 50–60 ungdommer ble sendt hjem