Driftsinntektene til selskapet landet på 21,8 millioner kroner i 2020, og driftsresultatet endte til slutt på 5,5 millioner kroner. Det skulle vise seg at sand og knust fjell ga stor aktivitet og en solid fortjeneste.

Det er Hernes AS og Vikaune Fabrikker AS som eier og driver grusselskapet.

Voksende maskinpark

Historikere har fortalt at det var innlandsisen som førte til at enorme mengder sand ble lagt igjen mot fjellet på sørsiden av Stjørdalselva, like ovenfor Hegra bru.

Ved bruk av små traktorer med lesseapparat og lastebiler, som i dag er veterankjøretøy, startet uttak av sand. Frem til nå har maskinparken vokst i antall og størrelse. Med tiden har nye byggeprosjekter benyttet sand, og hittil har knust fjell blitt fraktet ut.

Lønnsom drift

Ifølge fjorårets regnskap ført inn i Brønnøysundregistrene ga driften millioner inn i kassene til eierne i Hembre Grus AS. Selskapet tok ut et utbytte på fire millioner kroner.

Produktene fra grustaket er helt nødvendige til veger, gårdsplasser og byggeprosjekter og resultatet viser at det har vært et lønnsomt år.

Trer man noe opp i høyden ovenfor grustaket, kan man få et overblikk over ressursene som istida la igjen, og hvordan driften av grustaket som endte med gode økonomiske resultat i fjor er organisert.