- Det er på høy tid og veldig fornuftig å få ryddet opp i dette. I dag eier Meråker kommune og Trøndelag fylkeskommune ulike deler av anleggene ved Meråker videregående skole, som markedsføres under merkenavnet Arena Meråker. Det praktiseres et samarbeid om stillinger og oppgaver uten at det finnes noen god, tydelig og langsiktig avtale på driften. Det sier Anne Marken, som er kommunestyrerepresentant for Senterpartiet i Meråker.

Hun er tydelig på at den beste løsningen ville vært at det hadde vært én eier og én arbeidsgiver i det kompakte anlegget. Lærerne ved den videregående skolen er naturlig nok ansatt i fylkeskommunen, mens det for andre yrkesgrupper, blant annet renhold og drift er noen som er ansatt i fylket og noen i kommunen.

- Meråker Senterparti ønsker at kommunen overdrar sine eiendommer i området til Trøndelag fylkeskommune. Dette vil være vårt bidrag til å få på plass et viktig eierskap, samtidig som det vil forenkle driften av anleggene. Det vi ønsker oss av betingelser knyttet til dette er at det fortsatt skal legges til rette for tilgang for lokale idrettslag og skytterlag, sier Marken.

Senterparti-politikeren, som selv har sin jobb som biblioteksjef midt i anlegget vil ikke antyde noe om økonomien i dette, og er også litt usikker på om kommunen kan kvitte seg med alle bygg. Blant annet gjelder dette biblioteket hvor det er noen gjeldende lover som kan ha innvirkning på det.

- Det vi håper å få til er at et samlet kommunestyre vil følge oss i denne tankegangen og at rådmannen snarest kan gå i dialog med Trøndelag fylkeskommune med mål om overdragelse av anleggene innen skolestart 2019, sier Anne Marken.