I samme interpellasjon fremmet Gimse et forslag om at denne eiendomsskatten avvikles fra og med 1. januar 2018. Dette var det imidlertid umulig for kommunestyret å stemme over i etterkant av interpellasjon. Å vedta en eventuell avvikling av eiendomsskatten må gjøres i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2018 og økonomiplanen for 2018-2022 senere like før jul.

Ut fra avstemmingen mandag kveld og signalene gitt i debatten i etterkant av interpellasjonen kan det tyde på at eiendomsskatten i Meråker kan bli avviklet etter ett år.