- Hva dreier tekstene seg om?

- Jeg kan ikke ødelegge spenningen helt, men vil nevne stikkord som Langøra, trøndersk vær og det positive med utvidelsen på Torgkvartalet.

- Blir det hektisk for Seniorvarieté?

- Både ja og nei. Vi får ganske mange forespørsler, men prioriterer nærområdet. Men her i september var vi på Saupstad i Trondheim. Det fører til flere forespørsler som vi vurderer etter hvert. Men dette er en aktivitet som er lystbetont. Vi har fire måneders sommerferie, og vi prøver å holde november skjermet for andre gjøremål. Gruppa fungerer best når alle kan stille opp, og alle er like viktige for helheten. Derfor må vi planlegge på lang sikt slik at medlemmene kan tilpasse andre aktiviteter. Vi var inspirert av Prøysen-jubileet da vi startet, men har etter hvert skapt mye eget stoff, sier Aud Moksnes som melder at det bobler over av fantasi i denne gruppa som er godt voksne.

- Men det setter ingen stopper for at vi skal ha det moro i hverandres selskap. Og ekstra stas er det om vi samtidig kan glede andre. Og det vet vi at vi gjør gjennom mange positive tilbakemeldinger, sier Aud Moksnes.

Hun minner om at dette var utgangspunktet for alle som møtte fram til første sammenkomst i Lokstallen 13. mai 2014 etter at hun hadde lansert idéen om et slikt forum på et styremøte i Stjørdal Seniorforum 12. februar 2014.

- Med musikken har vi 14 deltakere i alt: Det er Lisbeth Galåen, Kolbjørn Geving, Elin Grøntvedt, Marit Huseby (kostymer/rekvisita), Aud Lien (tekst), Aud Moksnes (leder), Elna Wikmark Næss, Brit Paulsen (regi), Svein Schiefloe, Karen Skotnes, Thor Thorsen (lyd). Seniorvarieté har sin egen musikkgruppe MUSICO som består av Svend Helge Aftret (trekkspill); Rolf Gjertsen (piano og tekst) og Kåre Langøy (gitar).

Det er øvelser hver tirsdag i Boks 1 i Kimen fra august til april. Gruppa har en åpen arbeidsform der alle kan komme med ideer til innslag. Beslutninger blir tatt i fellesskap.

- Til sammen er det blitt over 40 opptredener med varighet fra 20 minutter og opp til en time, sier Aud Moksnes og forteller:

- Vi har besøkt alle bosentrene i Stjørdal og Aktivitetssenteret flere ganger. Spesielt moro er det å opptre ved bosentrene i kommunen der beboere ofte synger med på gamle slagere. Ellers opptrer gruppa fast i Kimen for Stjørdal Seniorforum tre ganger i året, sier Aud Moksnes.