Tilsynsrapport avdekker mangler på flere av lekestativene på skolen