Torbjørn (48) blir ny grunnskole-sjef i nabokommunen