Pensjonistpartiet hadde et ønske om å stille kommunevalgliste i Stjørdal til kommunevalget i 2023.

– Vi har håpet å komme i kontakt med samfunnsengasjerte personer som ønsket noe nytt i lokalpolitikken og som ser Pensjonistpartiet som sitt parti. Som fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag så jeg det som viktig at Stjørdal også kunne stille liste for Pensjonistpartiet, skriver Svein Otto Nilsen, gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting i en pressemelding.

Det er dessverre kun 1,5 år til kommunelistene skal være innlevert.

– Jeg må bare beklage at det kan bli vanskelig å klare å etablere liste til kommende valg hvis ikke man får større interesse enn det har vært til nå. Jeg vet at det er mange som er positiv, forklarer han videre.

De svake grupper i samfunnet

Pensjonistpartiet er et politisk parti for hele befolkningen og vil likevel ha sitt hovedfokus på pensjonistene og de svake grupper i samfunnet.

– Vi vil bruke all vår kraft i arbeidet med å forbedre leve- og livsvilkårene for de som har minst og har det vanskeligst. Man skal ha en god og verdig livssituasjon for barn og unge, funksjonshemmede, trygdede og eldre i Norge, mener Nilsen.

Inntektsutviklingen for yrkesaktive, pensjonister og trygdede har dessverre de siste årene skapt store og uakseptable forskjeller, mener han.

– Det er derfor viktig å påpeke at man ikke trenger å være pensjonist for å være med i Pensjonistpartiet og ser gjerne at folk i alle aldre blir med, avslutter Nilsen.