Det var landbruksrådgiver Ingeborg Forbregd i Stjørdal kommune som kontaktet leder Knut Fossbakk i Vigdevann Hytteeierforening.

Spørsmålet var om skyss kan tilbys, for å få flere til å leie fjellstyret sin utleiehytte ved innsjøen om vinteren.

De sju hytteeierne ved Vigdevann er positive til å tilby skyss, men for å drive leiekjøring med snøscooter må regelverket følges, og en avtale inngås.

Har bygd sti

Med stor dugnadsinnsats er det bygd en imponerende sti med planker, trapper og bruer over bekker og bløt myr fra Risvola i Forradal til innsjøen.

Det har blitt en flott sti med trapp opp til bredden av Vigdevann. Derfra er det lagt planker man kan gå på helt frem til den siste bakken opp til utleiehytta på vestsiden av vannet.

foto
Den flotte stien bygd med stor dugnadsinnsats er best egnet når det ikke er snø. Foto: Roar A. Fordal

Den flotte stien har ført til økt utleie når det er bart. Om vinteren kan skituren med forsyninger til opphold i utleiehytta bli vurdert som krevende.

Løyve eller leiekjøring

Hytteeierforeningen sin vurdering er at den beste løsningen er at de som vil leie og har snøscooter ved bestilling kan få løyve til å kjøre selv. Eventuelt søke kommunen om løyve til en tur, med kort administrativ saksbehandling.

Hvis leier ikke har snøscooter kan hytteeierforeningen ta på seg leiekjøring for 1000 kroner for hver tur. Transport må hvis tilbudet opprettes bestilles i god tid på grunn av kjørelengden, og utstyret som må til.

Vigdevann Hytteeierforening vil ha evaluering av leiekjøring ved sesongslutt hvis tilbudet opprettes.