Bekreftet: Ulven har oppholdt seg i regionen flere måneder

foto