Mannen hevdet han ikke kjørte ruspåvirket. Prøvene viste noe annet