Det var en natt i oktober i fjor påtalemyndigheten mener at den tiltalte skal ha avfyrt ett skudd med en rifle inne i et bolighus i Malvik.

På det tidspunktet skal det ha befunnet seg flere andre personer i umiddelbar nærhet til der skuddet ble avfyrt.

På det tidspunktet skuddet ble avfyrt, skal ikke siktede ha hatt de nødvendige tillatelsene han trenger fra politiet for å lovlig være i besittelse av våpenet.

Kunne volde andre skade

Handlingen faller under straffeloven paragraf 188 og våpenloven fra 2018, paragraf 39, jevnført paragraf 5 første ledd første punkt.

Førstnevnte for å blant annet brukt, behandlet eller oppbevart et skytevåpen på en uforsiktig måte som var egnet til å volde fare for andre.

Når det gjelder sistnevnte punkt går det på at tiltalte skal ha ervervet eller innehatt skytevåpen uten tillatelse fra politiet.

Saken har oppstart i Trøndelag Tingrett i midten av mars 2022.