Det var i 04.00-tiden i juli i fjor politiet banket på hjemme hos mannen i 20-årene.

Det tok litt tid før han åpnet, men mannen dukket omsider opp. Bremseskivene på bilen var varme, og det tydet på at bilen nylig var parkert.

Bileieren forklarte i tingretten at han hadde sovet da politiet banket på.En blodprøve tatt i 05.00-tida viste promille på 1,42.

- Kamerat kjørte

Mannen skal ha forklart at han fikk en kamerat til å kjøre bilen hjem. Navnet har han nektet å oppgi med begrunnelsen at sjåføren ikke vil bli blandet inn i straffesaken.

Trøndelag tingrett fant stjørdalingen skyldig i promillekjøring. Han ble dømt til ubetinget fengsel i 21 dager, og å betale 60.000 kroner i bot.

Førerkortet ble også inndratt i to år. Senere kom saksomkostningene på 3000 kroner, som han ble dømt til å betale.

Endret dommen

Den dømte mannen valgte å anke, og Frostating lagmannsrett behandlet straffesaken på nytt.

Flertallet konkluderte med at dømte kjørte hjem, og må ta sin straff for promillekjøring.

Det ble imidlertid gjort endringer ved fengselsstraffen til betinget dom, dette på grunn av tvil om han kjørte, og av tvil om dømte drakk hjemme etter kjøreturen før politiet kom.

Mindretallet i lagmannsretten la vekt på at det ikke er vitneobservasjoner eller andre bevis som kan dokumentere at dømte kjørte bilen. Og at det ikke kan utelukkes at dømte ble hentet av noen.

Flertallet avgjorde

På bakgrunn av flertallet sine vurderinger ble stjørdalingen funnet skyldig i promillekjøring. Straffen ble betinget fengsel i 21 dager, bot på 60.000 kroner, og fradømt retten til å ha førerkort i 22 måneder.

I og med at straffen ble endret skal dømte ikke betale saksomkostninger.