Åtte bedrifter søkte om koronastøtte. Kun en kvalifiserte til tilskudd