Mistenkelige menn forsøkte å ta seg over grensen: Hadde lite klær, penger og tomme bensinkanner i bilen