Skipperen inviterer til fiskeflaks og sjøsprøyt

foto