Han er stolt over å fortelle at summen i fjorårets gryte endte opp på 270.000 kroner. Pengene brukes til å gi trengende et matkort, og på grunn av pandemien har behovet aldri vært større.

Lundberg forteller at både Vipps og kontanter ble brukt som betalingsmetode da de i ukene før jul samlet inn penger.

- For mange er det tradisjon med julegryta, mens det å bruke pengene fra gryta til å gi matkort var nytt siden 2020. Hele 300 stykker, både enslige og familier, fikk utdelt matkort takket være alle som ga penger til gryta. Matkortene brukes kun på matbutikker, sier han.

Takknemlig

Lundberg ønsker å takke alle som ga penger til gryta, og retter også en takk til butikkene som har latt gryta få være på plass.

– Frivilligheten kommer godt med. De som mottar hjelpen, trenger den virkelig, sier han.

Mange har stor nytte av matkortene de får tildelt av den frivillige organisasjonen.

- Kortene gir en positiv effekt og ringvirkninger for dem som trenger dem. For eksempel var det en hel familie som, på grunn av matkortene, kunne kjøpe flere julegaver, sier Lundberg.

Julegaver er ikke den eneste årsaken til å gi noen matkort. Soldaten understreker at behovet for hjelp er grundig dokumentert, og matkortene gjør gjerne at en familie kan «spe på» andre steder i budsjettet.

– De som trenger matkort, kontakter oss i Frelsesarmeen. Det kan være mennesker med ulik bakgrunn, identitet, kultur og alder. Vi får informasjon på forhånd. Familier er den gruppen vi oftest hjelper, og er i stort flertall. Mange er kjente i Frelsesarmeens sitt miljø, men ikke alle er tilknyttet Frelsesarmeen, forteller han.

Økt behov under pandemien

- Har behovet for slik hjelp blitt større på grunn av pandemien?

- Ja, dessverre kan pandemien føre med seg negative ringvirkninger. For eksempel har nedstenginger og smitte ført til at mange ikke har kommet seg på jobb, eller rett og slett mistet jobben. Dette er dessverre bare én av flere årsaker til at behovet for slik hjelp vi gir, har økt, sier Lundberg.

Han understreker at også før pandemien var stort.

- Matkortene kan brukes hele året, så dere kan tenke dere de positive ringvirkningene av 270.000 kroner, sier han.

Det er ikke bare beløpet Lundberg er opptatt av å takke folk for, men også selve givergleden og omtanken han har merket hos alle som har støttet julegryta.

Lundberg har ansvaret for gryta i Stjørdal, Malvik og Hommelvik kommune.