Helltunnelen var stengt etter kabel løsnet fra taket