Nektet for å ha utøvd vold. Videoovervåkningen viste noe annet