Åtte søkere kjemper om å få bli en del av kommunedirektørens lederteam