Det kommer frem i en pressemelding fra Helse Nord-Trøndelag tirsdag ettermiddag.

Det er spesielt høyt belegg i de medisinske klinikkene og barneavdelingen.  Aktiviteten i akuttmottakene er høyere enn under pandemien.

– Vi må ta høyde for at denne situasjonen ikke går over med det første. Det er derfor nødvendig at vi iverksetter tiltak for å begrense belastningen på sykehusene. Parallelt med et vi hever beredskapen skjerper vi smitteverntiltak som vil berøre pasienter og pårørende, sier fagsjef i Helse Nord-Trøndelag, Svenn Morten Iversen.

Alle helseforetak og sykehus i Midt-Norge er nå på samme beredskapsnivå, det samme er flere andre helseforetak i Norge.