- Jeg kunne tenkt meg at en skole i Stjørdal kunne forsøkt dette. Det sier Gunnar Uglem som er leder av den politiske komiteen for levekår i Stjørdal kommune. MDG-politikeren har akkurat hørt universitetslektor Ove Østerlie fra NTNU legge fram dokumentasjon på at skytetrening i skoletiden har svært positiv effekt for elever med konsentrasjonsvansker.

Gjennom et forskningsprosjekt i Rennebu kommune har Østerlie og hans kolleger fulgt skoleelever i grunnskolen som har fått tilbud om å drive skytetrening en gang i uken. Felles for disse elevene er at de sliter med konsentrasjonsvansker, og dette tilbudet dokumenterer svært gode resultater.

- Alle som var med på gruppen opplevde mestring. Gruppen oppnådde en bedring på sin impulskontroll og det viste seg å være signifikant bedring på konsentrasjonen, oppsummerte Ove Østerlie.

Konsentrasjonen ble bedre

Frostingen Østerlie, som selv har drevet med skyting, kunne presentere oppsiktsvekkende resultater til lærere, rektorer, PPT-ansatte og skyttertrenere.

- Resultatene viste en ekstrem utvikling på evnen til å konsentrere seg. Dette viser at skyting kan være et veldig godt verktøy og hjelpemiddel til elever som sliter med konsentrasjonen, sier Østerlie, som ramset opp tre gode grunner til hvorfor nettopp skyting kan være et så godt verktøy.

- For det første er dette bærekraftig gjennom et samarbeid med Det Frivillige Skyttervesen (DFS). I alle norske kommuner finnes det et skytterlag som har gode instruktører. For det andre får vi her til en aldersblanding. Skoleelevene får veiledning av en instruktør som er en eller to generasjoner eldre og til slutt får elevene ved å skyte på elektroniske skiver en umiddelbar respons på mestring, sier Ove Østerlie.

(Artikkelen fortsetter under bildet!)

Skytterinstruktør Arild Moen (fra venstre), rektor ved Ole Vig videregående skole Odd-Inge Strandheim og universitetslektor Ove Østerlie er skjønt enige om at det er spennende tanker knyttet til skyting som metode for elever med konsentrasjonsvansker.

- Ikke overrasket

Arild Moen er selv skytterinstruktør i Skjelstadmark Skytterlag og er slett ikke overrasket over funnene som Østerlie kunne presentere.

- Vi som er instruktører opplever dette hvert eneste år. Gleden og mestringen mange føler på skytebanen ser vi på hver trening. Og ikke minst når den unge skytteren skyter sin første tier. Da feirer vi med saft og kaffe og da kommer mestringsfølelsen virkelig til syne, sier Arild Moen.

Åpner for utprøving

Levekårslederen, Gunnar Uglem, var selv en del av hovedkomiteen under Landsskytterstevnet og kjenner igjen de opplevelsene som universitetslektoren presenterte fra Rennebu.

- Det er dokumentert at det å drive med skyting hjelper mot konsentrasjonsvansker. Dette verktøyet er viktig at vi bruker i arbeidet med impulskontroll og atferd, mener Uglem, som gjerne ser en utprøving av «Skyting som mestring», som Rennebu-prosjektet er døpt, i Stjørdal.

- Jeg mener absolutt at vi må ta en debatt rundt det å bruke skyting som et tilbud i skoletiden. Vi får noen logistikk- og transportutfordringer ved enkelte skoler, men det finnes skytebaner i og ved noen av våre skoler i dag. Både Hegra, Lånke og Haraldreina har skytebaner i sine lokaler, sier Uglem.

- Hva er mulig å få til i Stjørdal?

- Jeg kunne tenkt meg at en av disse skolene hadde innledet et samarbeid med skytterlag og PPT og testet ut dette, sier levekårsleder Gunnar Uglem.