Varabrannsjef Ole Johan Kiplesund i Stjørdal brann- og redningstjeneste (SBRT) fortheller at de trønderske brannmannskapene pakker sammen sakene og reiser hjem fra Östersund. Det gjør også resten av "Trønderbataljonen" som har bidratt med slukking av de enorme svenske skogbrannene.

- Nå ser det ut til at brannene i Jämtland har blitt slukket og at svenskene har kontroll på situasjonen. Dette betyr at "Trønderbataljonen" får hjem mannskap og utstyret sitt. Vi er svært takknemlige for at det har gått bra med alle og at vi har fått være med på dette. Det har vært godt å få hjelpe de gode naboene våre, sier Kiplesund, som har ledet Stjørdals-innsatsen fra brannstasjonen hjemme siden onsdag.

Han retter en stor takk til de trønderske brannmannskapene og deres familier som for noens del har fått en litt annen ferie enn planlagt.

- Til dere som venter på deres kjære, nå kommer de hjem. De har vært flinke og SBRT er superstolte av alle sammen. Tusen takk også til Räddningstjänsten Jämtland for den flotte måten samarbeidet med stabsarbeidet ble gjennomført på, sier Kiplesund.

I en pressemelding fra "Trønderbataljonen" skriver de at bistanden til Sverige har vært utfordrende på flere hold, men vi sitter igjen med en god porsjon erfaring som vi i fellesskap skal bygge videre på. Vi er blitt et felles Trøndelag og samarbeid over grensen til utlandet fungerte godt. For øvrig ser vi at samarbeidet mellom de ulike brannvesenene er noe vi må videreutvikle fremover.