tommy

Nettredaksjonen

Stjørdalingen tidlig i 20-årene og en kamerat var beruset da de ringte på hos naboene rett over veien en novemberkveld i fjor. Mennene visste at det var taco i huset og krevde at de måtte få komme inn og spise, men verken mor eller datter kjente dem fra tidligere før. Mannen i huset kom også til, og sammen forsøkte de tre å holde de to kameratene som var aggressive og pågående ute av huset. Da mannen ikke fikk komme inn spyttet han mot datteren i huset. Spyttklysen var rettet mot ansiktet men havnet på genserbrystet.

Til slutt klarte de tre beboerne i huset å presse de to unge mennene ned av yttertrappen. De som hadde fått ubedte gjester på besøk ga beskjed om at de ville varsle politiet. Det var da de kom med trusselen om å voldta datteren i huset.

Da mannen måtte svare for seg i Inntrøndelag tingrett nylig la retten i skjerpende retning vekt på at den unge mannen oppsøkte personer i deres eget hjem uten foranledning. Det er også skjerpende at han har kommet med trusler om å oppsøke de fornærmede i ettertid. Dette har gjort at de tre fornærmede har kjent på en vedvarende frykt og de har valgt å flytte etter hendelsen.

Tingretten valgte, under tvil, å ilegge stjørdalingen samfunsstraff på 45 timer i stedet for fengselsstraff. Han er tidligere bøtelagt flere ganger for bruk og besittelse av narkotika og er også tidligere dømt for vold.