- Dette er et opplegg vi har arrangert i mange år, helt siden starten på 90-tallet. Stadig får vi gode tilbakemeldinger på arrangementet, sier kontor- og arrangementsansvarlig Unni Raaen Nysæther ved Stjørdal museum Værnes. Hun forteller om en stor grad av mestringsfølelse disse dagene. Det å kunne få med seg noe selvlaget hjem er også stas. Mange lærere gir tilbakemelding på at elever som ikke mestrer så godt i klasserommet, opplever å takle oppgavene denne dagen på en helt annen måte enn til vanlig. Det gir styrket selvfølelse og er en god oppmuntring. Kanskje burde langt flere få prøvd seg med smiing, spikking og toving, sier Raaen Nysæther. Fosslia skole var på museet 13.mai. Mandag 18.mai når avisa besøkte museet var Elvran skole og Stjørdal Voksenopplæring på ulike poster i løypa. Tirsdag kom Fagerhaug oppvekstsenter og Stjørdal Voksenopplæring på visitt.

Spikking og smiing slik det var en gang

-Spikking og karving av grener fra trær krever god konsentrasjon. Her gjelder det å unngå kutt i fingrene.  Det lages opphengskroker og fantasifigurer.

- Vi opplever både voksne og elever på 4.trinnet som veldig fokusert. De synes det er motiverende å skape noe samtidig som konsentrasjonen er på topp. De liker tydelig å skape noe med hendene de fleste, sier den erfarne tresløyd og instruktør Ivar Forbord, som skapte en fin stemning for karving og spikking rundt bålplassen. Imo Boye har siden 90-tallet vært med på toving. Hun viste frem flere ullprodukter og fortalte om utgangersauenes (villsau)sin historie, der ulla gjerne tover seg selv når dyret skrubber seg mot noe hardt. Alle fikk tove sin egen ullball i vann og grønnsåpe. Ullprodukt fra kashmirgeit, og Kirgisistans og Mongolsk ull ble også sammen med Nesnalabben, som nå produseres i Polen vist frem. Populært med smiing av jernkroker var det tydelig også. Maren, Madeleiene, Petra og Emmy fra 4.trinnet ved Elvran skole fikk banke på ambolten når den glovarme jernkroken skulle bøyes klar for bruk til Emils snekkerbod.

- Vi startet med flatbrød, nå er det smiing i smia som gjelder, sa jentene og klarte greit å hamre på den massive ambolten som smed Øyvind Heimstad ved museet tilbød for å bøye krokene.