Knut Erlend Jegersen

Færbøgda i lag ønsker nå å lodde stemningen og få tilbakemeldinger.

Stjørdal kommune planlegger å opparbeide et grendefelt med inntil 20 byggeklare tomter i Forradal. Tomtene vil ligge Mobakkan. Fram til tomta vil det være lagt vei, vann og kloakk i tillegg til trekkrør for fiberbredbånd.

Stjørdal kommune er i dialog med grunneier om å kjøpe området og har startet planleggingen av hvordan feltet kan se ut. En realistisk framdrift gir en byggestart for husbyggere om omtrent 2 år, våren 2017. Målet er romslige tomtestørrelser til en gunstig pris.

En annen mulighet er et leilighetsbygg / firemannsbolig rett ved Oppvekstsenter og butikk. Det har lenge vært diskutert eldreboliger i dette området, men et kommunalt initiativ her virker ikke realiserbart i nær framtid. Men et godt alternativ kan være et sameie om et leilighetsbygg / firemannsbolig med universell utforming. Dette bygget kan settes opp gjennom et boligbyggerlag der de som ønsker å bo her går inn som aktive eiere.

Dette skriver Forraporten.

Færbøgda i lag som er en bygdeutviklingsgruppe i Forradal ble stiftet i 2004 og har som formål å styrke eksisterende virksomheter, samt bidra til ny næringsvirksomhet . Laget skal også fremme trivsel, samhold og bidra til økt bosetning i Forradal. Deres oppgave er å kartlegge interessen for disse tilbudene for å kunne gi et godt råd på hvor mange tomter som bør opparbeides og  om det er interesse for å gå videre med et boligbyggerlag.

Alle tilbakemeldinger blir tatt med videre i vurderingen av framdriften for nye prosjekt.