Knut Erlend Jegersen

Det blir videre fokus på punktene:

- Hvordan sikre tilgangen til denne ressursen framover?

- Beitebruksplan som redskap – konfliktforebyggende og praktiske tiltak.

Tydal kommune er arrangør. Møtet holdes på møterommet Øyfjellet kl.12.​