- Hvorfor ble du så engasjert?

Margrete Mære Husby hadde nettopp fortalt om sitt engasjement i Redd Barna siden 1970-tallet, og statsråden var nysgjerrig på hva som var drivkraften i arbeidet hennes.

- Da vi flyttet til Stjørdal med to små barn, var det fint å ha noe annet å engasjere seg i. Jeg har hatt mye glede i arbeidet gjennom årene, og det kjennes godt å ha vært med på å bidra, sier Mære Husby.

- Glødende opptatt

Sammen med Tone Woie Alstadheim og Ann Iren Jamtøy fortalte Mære Husby om foreningens arbeid. De synes det var viktig at statsråden tok seg tid til å lytte til frivilligheten.

- Jeg synes han tok oss på alvor. Han var glødende opptatt av saken, stilte interessante spørsmål og viste at han er engasjert. Dessuten var han naturlig; han tok seg tid og tok oss på alvor, sier Mære Husby

De fortalte statsråden om hva Redd Barna i Stjørdal og i Norge har jobbet med opp gjennom årene.

- Vi har hatt fokus på urettferdighet i verden, misforhold og har prøvd å bidra til å skape et bedre liv for dem som vokser opp. Noe av det beste vi i Redd Barna har oppnådd, er at vi sto på for å få vedtatt FNs barnekonvensjon, sa Husby.

- Barnekonvensjonen henger over sengen til mine barn, supplerte Ulstein.

Får konsekvenser

Statsråden var på besøk i Trondheim da anledningen oppsto for å møte noen av de ivrigste i Redd Barna i Stjørdal. Gjennom sitt besøk ønsker han å sette fokus på lokal frivillighet som bidragsyter til å skape en bedre verden for barna.

- Pandemien får store konsekvenser for verdens barn. Mange tanker at pandemien er over, men i andre deler av verden har de enda ikke sett det verste. Noen land er kanskje satt tilbake så mye som 10-15-20 år når det gjelder utviklingssamarbeid. Og det bare i løpet av ett år, sier Ulstein, til den lokale trioen rundt bordet utenfor Kimen.

De føler at folk i Stjørdal er opptatt av det som skjer globalt.

- Vi opplever at folk lokalt er opptatt av skjevfordeling, sult, vaksine, helse og urettferdighet, sier Husby.

Skoleprosjekt

Statsråden mener det er viktig å tenke globalt og handle lokalt.

- Vi trenger de lokale ildsjelene i arbeidet for å skape bedre verden. Det lokale engasjement kan bidra direkte til å forandre menneskers liv og til å skape en verden med større rettferdighet, sier Ulstein.

Én av pandemiens mange ringvirkninger er de sårbare barna, som ikke har fått det enklere det siste drøye året. Ulstein lyttet ivrig da Jamtøy fortalte om et lokalt prosjekt som Redd Barna har igangsatt for en 6.-klasse ved Halsen barneskole.

- Vi har kalt prosjektet barnas talerstol. En kunstner skal være med inn i klassen for å samtale, reflektere og skape en prosess om hva barn i Stjørdal er opptatt av. Gjennom prosjektet får vi tatt temperaturen på hva som rører seg hos barna. I prosessen får elevene tilgang til verktøy og metoder for å uttrykke seg, og vi får frem barnas stemmer. Resultatet legger vi frem på FN-dagen 24. oktober, sier Jamtøy.