Kontrollen ble utført på E6 Vollsdalen hvor totalt 14 sjåfører mottok forelegg for hastighet. To sjåfører fikk i tillegg forenklet forelegg for mobilbruk.

En sjåfør nektet å vedta forelegg, og vil bli anmeldt for håndholdt mobilbruk under kjøring.

Høyeste hastighet målt ble 94 km/t i 70-sone.