Mens mannen var hjemme i boligen, skal en kvinne ha tatt seg inn og stjålet fra ham