{joomplucat:188 limit=12}

Norges Turmarsjforbund

Norges Turmarsjforbund (NTF) ble stiftet 25.01.1975. Forbundet har medlemslag spredt over hele landet, og er tilsluttet Internationaler Volksport Verband (IVV) og Friluftslivets Fellesorganisasjon (FRIFO).  Norges Turmarsjforbunds formålsparagraf er å fremme turmarsjaktiviteter i Norge. Med dette menes arrangement for ALLE av typen, vandringer, sykkelturer, svømming og skiturer. Det samarbeides også om turorientering med Norges orienteringsforbund. Alle disse aktivitetene kalles i NTF for IVV-aktiviteter. NTFs hovedmål er å øke forståelsen for den betydning fysisk aktivitet og friluftsliv har for helse og trivsel. Denne forståelsen bygger på at tidtaking o g alle andre former for målinger av prestasjoner er fjernet. Her gjelder det kun å fullføre en aktivitet ut i fra egne forutsetninger og krav.