Unge bilførere mellom 18 og 20 år for dobbelt så streng straff, og vil pådra seg fire eller seks prikker ved trafikkforseelse. Fra og med 1. juli er det ikke lenger noen overtredelser som kun gir én prikk. Alle overtredelser vil medføre 3 prikker, med unntak av de laveste fartsovertredelsene som vil gi to prikker.

Slik får du prikker

* 60 km/t eller lavere og du kjører 11– 15 km/t for fort: To prikker

* 60 km/t eller lavere og du kjører mer enn 16 km/t for fort: Tre prikker

* 70 km/t eller høyere og du kjører 16 – 20 km/t for fort: To prikker

* 70 km/t eller høyere og du kjører mer enn 20 km/t for fort: Tre prikker

* Kjøring mot rødt lys: Tre prikker

* Ulovlig forbikjøring: Tre prikker

* Brudd på vikeplikten: Tre prikker

Nytt fra 1. juli 2011:

* For liten avstand til kjøretøyet foran: Tre prikker

* Manglende sikring av passasjerer under 15 år: To prikker

* Kjøring i sperreområde: Tre prikker

* Kjøring med trimmet motorsykkel/moped: Tre prikker

* De to første årene du har førerkort, får du dobbelt så mange prikker som andre, og vil dermed tape førerretten allerede andre gang du får prikk.

* Åtte prikker i løpet av tre år = tap av retten til å føre motorvogn i seks måneder

* Blir du tatt for flere overtredelser samtidig, får du så mange prikker som overtredelsene gir til sammen

Varselbrev sendes etter fire prikker.