Det var et sentralt tema for hovedtalerne som begge er medlem av Stjørdal kommunestyre; Ann Inger Leirtrø og May Britt Sørmo Ervik. I tråd med 1. mai-dagens tradisjoner mante de til at verden trenger mer fellesskap. Et annet sentralt tema er mer råderett over egne ressurser.

I hverdagslivet har den daglige omsorg for omgivelsene en sentral plass. Derfor var både Leirtrø og Sørmo Ervik opptatt av omsorg og kultur. Leksehjelp til alle uansett størrelsen på lommeboka er et annet sentralt tema for Arbeiderpartiet på arbeidernes kampdag.

Arrangementet ble greit ledet av Alf Kaspersen før de frammøtte gikk ut i sommersola for å fortsette markeringen av denne festdagen.