Mens streiken trappes opp må foreldre leke lærere: – Noen må gripe inn føler jeg

foto