Kommunens produksjon ble noe dyrere enn forventet. Men resultatet ble likevel godt og gir rom for gode investeringer