Eiendomsoverdragelser: Bolig gikk for over syv millioner kroner

foto