Det sier leder i CP-foreningen for Trøndelag, Lise Løkkeberg og nestleder Hege Hoem Spjøtvold, som ønsker å fremme hva foreningen driver med i Trøndelag og de aktivitetene som er tilgjengelig for medlemmene i Værnesregionen.

- Vi har aktiviteter for ulike aldersgrupper, også noen som er for de fleste aldersgrupper. Likestilling for mennesker med nedsatt funksjonsevne, er det viktigste vi ønsker å sette på agendaen, sier de.

Alt arbeid i foreningen gjøres på frivillig basis. De forteller at de er avhengige av tilbakemelding fra medlemmene, for å vite hvilke aktiviteter medlemmene ønsker foreningen skal ha fokus på.

De forteller at foreningen når ut til sine medlemmer gjennom å sende ut invitasjoner og påminnelser gjennom sosiale medier. Men de som ønsker å vite noe, må også kontakte foreningen, lokalt eller sentralt, på egen hånd.

 Å kontakte foreningen sitt fylkeslag skal være enkelt og det skal være en lav terskel for dette.

- Det er viktig å understreke at foreningen er tilgjengelig for alle som ønsker kontakt, forteller Lise Løkkeberg.

Vid målgruppe

Både Lise og Hege er opptatte av å fremme allsidigheten i målgruppa og i tilbudene foreningen har i Trøndelag. De sier at det ikke bare er tilbud til de som har CP-diagnosen.

– Besteforeldre, foreldre og søsken, samt bekjente av personer med CP, er også grupper som er velkomne på flere av våre arrangementer.

De understreker at å ha CP, er individuelt. Diagnosen kan være både fysisk synlig, og fysisk usynlig.

- Mange med CP, spesielt de med lett grad av CP, er ikke medlemmer av foreningen. Vi mener alle med CP, uavhengig av grad, kan ha svært god nytte av å delta på våre aktiviteter. Å møte andre med like eller ulike utfordringer, gir ofte økt livskvalitet. Det å dele sine erfaringer og lytte til andres, gir mestringsfølelse, sier Løkkeberg.

- Sosiale arenaer for samhold og vennskap er viktig for oss.  Vi ønsker at flere tar turen til Trondheim for å delta på det. Vi reiser flere ganger i året til Scandic Hell, når det er forsvarlig, hvor vi kan være mange rullestolbrukere samlet uten problemer.

Hjelp på tvers av aldersgrupper

– På hvilken måte kan foreningen være til støtte for folk i ulike aldersgrupper?

– Ved å delta på aktivitetene får medlemmene et utvidet sosialt liv. Da har man også mulighet til å knytte nye vennskap og dele og høste erfaringer fra andre deltakere, samt fra pårørende og bekjente av medlemmene, mener de.

– Vi har aktiviteter for alle aldersgrupper: Alt fra Sabeltanngym, sommerleir, klatring, bowling, barnetreff, ungdomstreff, voksentreff, og seniortreff. Alle kan finne noe og delta på. I tillegg har vi en veldig fin hytte på Oppdal, som medlemmer kan leie.

CP-foreningen Norge arrangerer ulike kurs og samlinger på landsbasis. Eksempler på dette er Storsamling, CP-konferanse, samling for besteforeldre, samling for søsken og samlinger om alternativ supplerende kommunikasjon (ASK) som tema.