Dette er sjette runde med midler til den lokale kompensasjonsordningen fra Kommunal og moderniseringsdepartementet.

Stjørdal kommune har fått tildelt 2,293 millioner kroner, ifølge en pressemelding fra kommunen lørdag.

I tillegg har kommunen fått mulighet til å legge til restmidler fra runde fire, som er på 3,1 millioner kroner.

Det betyr at det er totalt 5,4 millioner kroner som skal fordeles.

Søknadsfristen 31.januar 2022.

Opprettholde arbeidsplasser og kompetanse

Målet med ordningen og tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter gjennom tildeling av kompensasjonstilskudd. Tilskuddet skal bidra til å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i de lokale bedriftene.

Ordningen skal sikre tilgang til likviditet i virksomheter og dempe de økonomiske konsekvensene av Covid-19-pandemien, ved hjelp av direkte tilskudd. Ordningen rettes mot lokale virksomheter:

  • Virksomheter innenfor Reiselivs- arrangements- og serveringsnæringene er berettiget til støtte i denne runden

  • Tap og/eller ekstrakostnader som grunnlag for søknadssum skal dokumenteres

  • Virksomheter som er en del av et større konsern, må oppgi dette i søknaden

  • Det kan kun søkes støtte for den økonomiske aktiviteten som finner sted i Stjørdal kommune

  • Det kan søkes kompensasjon for 2.halvår 2021 og januar 2022 i denne runden

Ut fra det totale antall søknader vil det bli beregnet et maksbeløp, og eventuelt en prosentvis avkortning av søknadsbeløpet.