Vaksinasjon av gruppen fra 65 til og med 74 år starter så snart kommunene har kapasitet til å tilby dette, og med senest oppstart 1. oktober 2022, skriver Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding.

– Det er spesielt viktig at de over 75 og personer på sykehjem tar en fjerde dose med koronavaksine nå. Målet må være å bli ferdig med vaksinering av denne aldersgruppen så raskt som praktisk mulig. De kommunene som allerede har gitt et godt tilbud til denne gruppen, kan nå fortsette med å vaksinere de mellom 65 og 75, sier assisterende direktør Geir Bukholm.

Kommunene må samtidig planlegge for å kunne tilby ny oppfriskningsdose til personer mellom 18–64 år med underliggende sykdommer. Pandemien er uforutsigbar, og kommunene må fortsatt være forberedt på at det kan komme endringer når det gjelder oppstart av vaksinasjon av disse gruppene og andre grupper, kommer det fram i pressemeldingen.