Setter i gang etterspurt tiltak : - Vi har gledet oss til dette