Denne trioen skal heve kompetansen i det frivillige miljøet