Disse innbyggerne er blant de som har handlet mest på nett

foto