Selbu kommune opplyser på sin Facebook-side onsdag ettermiddag at 33 personer har testet positivt på koronaviruset de siste dagene.

– Siste sekvenseringsrapport viste at størsteparten av de som er smittet i Værnesregionen har omikron. Omikron er også påvist i Selbu. Den smitter lettere, men utgjør ikke fullt så stor helserisiko som delta-varianten, opplyser kommuneoverlege i Værnesregionen, Leif Edvard Muruvik Vonen, ifølge Selbu kommunes Facebook-side.

Ordfører Ole Morten Balstad sier at de fleste smittetilfellene knyttes til private sammenkomster i private hjem gjennom julehøytiden.

– Tross en del smittetilfeller føler vi at vi har god oversikt over situasjonen, og massetesting blant skoleelever fra barneskole til videregående skole ga heller ikke mange positive smittetilfeller, noe som er en indikasjon på at vi ikke har mye skjult smitte, sier Balstad.