Den mye omtalte hotelltomta som har beliggenhet like ved Kimen kulturhus i Stjørdal er nå i planleggingsfasen.

I dokument Stjørdals-Nytt har fått innsyn i, beskrives et hotell på hele 15 etasjer med nærmere 500–600 kvadratmeter per etasje.

Plan kjeller er ventet å kunne bli på over 3000 kvadratmeter og vil bestå av parkering og disp rom. I første etasje skal det etter plantegninger bli resepsjon, varemottak, bistro, tekniske rom og administrasjon.

Fra andre til 13. etasje planlegges det 204 hotellrom. I 14. etasje er det, ut i fra plantegninger satt av plass til møterom, teknisk rom og «vrimleareal», mens toppetasjen vil bestå av restaurant, kjøkken, spa, basseng og takterrasse.

Totalt vil hotellet omtalt som «Kimen hotell» bli på totalt 11.638,6 kvadratmeter.

Milliardær står bak

Mannen bak hotellprosjektet er forretnings- og eiendomsutvikler, Arthur Buchardt, som i flere år var gift med Wenche Myhre.

Han sitter i dag med 33 roller i norsk næringsliv og hadde i Ifølge tidsskriftet Kapital en formue på 3,750 milliarder norske kroner i 2019.

Stjørdals ordfører, Ivar Vigdenes, bekrefter overfor Stjørdals-Nytt at styret i SKU (Stjørdal Kulturutvikling) har vært i dialog med Buchardt.

– Det har vært en dialog og det er en ekstremt hyggelig mann vi har med å gjøre. Det som er gjort i dette tilfellet er en mulighetsvurdering og en enkel volumsstudie over hva som er mulig å få til på tomta, opplyser Vigdenes.

Ut over dette forklarer han at selskapet jobber med å realisere formålet innenfor reguleringsplanens bestemmelser.

– Tomta skal reguleres til hotell, på lik linje med reguleringsplanen for området som da består av kulturhuset og leilighetene på nabotomta som nå sluttføres, sier Vigdenes videre.

– Meget fornuftig

Ifølge Vigdenes er planene fortsatt i en tidlig fase, men at han har tro på at når et hotellbygg står oppreist på tomta vil det bli et bra resultat.

– Jeg tror det er veldig bra, og derfor vi har regulert det slik. Det blir mye synergi og det vil gi et signalbygg med offentlig adgang i toppetasjen. Jeg mener vi har en meget fornuftig reguleringsplan her, sier han videre.

Hvor mye prosjektet kan komme til å koste er for tidlig å si. Vigdenes presiserer imidlertid at ingen forpliktelser er inngått av noen part i saken og at dette er en av flere skisser som styret har tatt i saken.

Dette betyr at ingenting er besluttet med tanke på konkret aktør. Det er ifølge informasjonen avisen har innsyn i, blitt foretatt en kostnadsvurdering uten at det er kjent hva dette har landet på.