Fredag kveld mottok flere kunder mail fra AtB med beklagelse for dårlig dekning av skoleskyssen, som mandag 16. august sørget for at flere elever ikke nådde skoledag.

I en mail til en foresatt, som Stjørdals-Nytt har fått innsyn i, skriver selskapet følgende;

«Først og fremst vil vi på det sterkeste beklage den situasjonen som har oppstått med manglende leveranse fra vår konraktspart Christiania Taxi. Dette er en situasjon vi skulle vært foruten da dette er snakk om skyss av barn og en lovpålagt tjeneste som skal utføres.»

Henter inn ny operatør

Fagansvarlig for skoleskyss i AtB, Marius Sporsheim, begrunner årsaken til problematikken med avvik, som har medført at AtB har startet en nødkjøpsprosess.

Dette betyr at de nå vil hente inn en ny operatør på skoleskyssen så raskt det lar seg gjøre slik at det kan garanteres at Christiania Taxi leverer den tjenesten som er kontraktfestet, opplyser han.

Les også: Nytt taxiselskap overtar skoleskyssen fra onsdag

Videre meddeler Sporsheim at AtB, i løpet av morgendagen lørdag 21. august, vil ringe rundt til alle foresatte i Stjørdal som har barn som benytter drosje i sin skolekjøring med litt informasjon og spørsmål om veien videre fra mandag 23.08.

- Beklager igjen deres opplevelser, skoleskyssen skal være trygg og forutsigbar både for barn og foresatte, avslutter han.