140 år etter at den sju mil lange jernbanen fra Hell til Storlien ble bygd skal den nå oppgraderes.

Anleggstoget med sviller, skinnelegger, gravemaskin og egen vogn for arbeiderne kom tirsdag til Meråker.

Bruer skal erstattes og enkelte vil bli fjernet.

Det er ventet at skinnegangen skal skiftes på flere strekninger, deretter skal strømstolper opp. I 2023 skal prøvekjøringen med elektriske tog starte.