Det melder strømbørsen Nord Pool på sine nettsider. Tirsdagens snittpris per kWh er 22,5 øre lavere enn mandag og 4,6 øre høyere enn samme dag året før.

Regjeringen innførte fra 1. september en strømstøtteordning som dekker 90 prosent av prisen over 70 øre per kWh, og støtten regnes ut fra snittprisen på strøm per måned for hvert område. Dersom snittprisen i Midt-Norge for hele november endte på 18,6 øre, ville det altså ikke blitt utbetalt strømstøtte.

Maksprisen tirsdag på 19,9 øre per kWh er mellom klokken 8 og 9 på morgenen. Den er 59,1 øre lavere enn mandag og 5,7 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra en eventuell strømstøtte, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,41 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 45,3 øre.

Minsteprisen blir på 16,1 øre per kWh mellom klokken 23 og 00 og er den laveste i landet.

Prisene som legges fram av Nord Pool for neste dag, er foreløpige, og små prisjusteringer kan bli gjort i ettertid.